Biztosítás

Rendezvény biztosítás


A szervező a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, külön szerződésben rendező szervet vagy rendezőt bízhat meg. A rendező szervnek azonban csak – külön jogszabályban meghatározott képesítésű, és rendezvényen való rendfenntartásra felkészített – egyéni vagy társas vállalkozás vezetője vagy alkalmazottja, rendezőnek pedig csak személy, vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói képesítéssel rendelkező személy bízható meg. A rendezőnek e minőségében külsőleg, tehát szemmel láthatóan is azonosíthatónak kell lennie (kitűző, karszalag, formaruha).

A beléptetésről nagyon fontos tudni, hogy a rendezvény helyszínére a néző akkor engedhető be, ha – a törvényben felsorolt egyéb feltételek mellett – 


nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt, nincs nála szeszes ital, kábítószer vagy a közbiztonságra veszélyes eszköz, gyűlöletre uszító felirat, zászló, jogszabály által tiltott önkényuralmi jelkép.

A rendező szerv alkalmazottja jogosult a néző csomagjának átvizsgálására, a nézőt kilétének igazolására felhívni, továbbá kényszerítő eszközök alkalmazására. Ha valakit rendezvénytől eltiltottak, a rendező szerv alkalmazottja megakadályozhatja a belépését.

Cégünk a rendezvény biztosítás kapcsán gondoskodik a közlekedés és parkoltatás megszervezéséről, a regisztráció, a beléptetés, a rendfenntartás végrehajtásáról.


Vissza